จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8)

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2559

เดือนพฤษภาคม 2561 (งวดที่ 6/2561)
เดือนเมษายน 2561 (งวดที่ 5/2561)
เดือนมีนาคม 2561 (งวดที่ 4/2561)
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (งวดที่ 3/2561)
เดือนมกราคม 2561 (งวดที่ 2/2561)
เดือนธันวาคม 2560 (งวดที่ 1/2561)
เดือนพฤศจิกายน 2560 (งวดที่ 12/2560)
เดือนตุลาคม 2560 (งวดที่ 11/2560)
เดือนกันยายน 2560 (งวดที่ 10/2560)
เดือนสิงหาคม 2560 (งวดที่ 9/2560)

เดือนกรกฎาคม 2560 (งวดที่ 8/2560)
เดือนมิถุนายน 2560 (งวดที่ 7/2560)
เดือนพฤษภาคม 2560 (งวดที่ 6/2560)
เดือนเมษายน 2560 (งวดที่ 5/2560)
เดือนมีนาคม 2560 (งวดที่ 4/2560)
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (งวดที่ 3/2560)
เดือนมกราคม 2560 (งวดที่ 2/2560)
เดือนธันวาคม 2559 (งวดที่ 1/2560)
เดือนพฤศจิกายน 2559 (งวดที่ 12/2559)
เดือนตุลาคม 2559 (งวดที่ 11/2559)
เดือนกันยายน 2559 (งวดที่ 10/2559)
เดือนสิงหาคม 2559 (งวดที่ 09/2559)

เดือนกรกฎาคม 2559 (งวดที่ 08/2559)
เดือนมิถุนายน 2559 (งวดที่ 07/2559)
เดือนพฤษภาคม 2559 (งวดที่ 06/2559)
เดือนเมษายน 2559 (งวดที่ 05/2559)

เดือนมีนาคม 2559 (งวดที่ 04/25559)
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (งวดที่ 03/2559)
เดือนมกราคม 2559 (งวดที่ 02/2559)
เดือนธันวาคม 2558 (งวดที่ 01/2559)

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2558 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2557 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2556 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2555 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2554