ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

02-2884500 Fax.02-2884503, 02-2884513

cpk@otep.moe.go.th , cps@otep.moe.go.th