ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สำนักงาน ช.พ.ค.
งานทะเบียน   02-2884531 , 02-2884540 , 02-2884548 , 02-2884556-58 , 081-8084892 และ 091-4037222
งานสงเคราะห์ครอบครัว   02-2884533 , 02-2884545 และ 02-2884552

สำนักงาน ช.พ.ส.
02-2884502 , 02-2884504 , 02-2884506 , 02-2884507 , 02-2884508 , 02-2884511 , 02-2884512 , 02-2884514 ,
02-2884516 , 02-2884517 และ 081-8689251 , 081-8689547 , 086-9032514

cpk@otep.mail.go.th, cps@otep.mail.go.th, cpks-center@otep.mail.go.th

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) ติดต่อได้ที่
สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 (128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300)
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2884566  ต่อต่อการเงินกด 102 – 104 , ติดต่อทะเบียนกด 107 – 113 หรือ 02-2884571 , 02-2884574 – 76 และ 081-8098958

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร) ติดต่อได้ที่
133 ถนนเพชรบุรี ซอย 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2151630 – 1 โทรสาร 02-2151630