ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) ติดต่อได้ที่
สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 (128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300)
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2884566  ต่อต่อการเงินกด 102 – 104 , ติดต่อทะเบียนกด 107 – 113 หรือ 02-2884571 , 02-2884574 – 76 และ 081-8098958

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร) ติดต่อได้ที่
133 ถนนเพชรบุรี ซอย 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2151630 – 1 โทรสาร 02-2151630

สำนัก ช.พ.ค  – ช.พ.ส.
กลุ่ม ช.พ.ค.
081-8089673  และ 081-8084892

กลุ่ม ช.พ.ส.
081-8689251 , 081-8689547 , 086-9032514

cpk@otep.mail.go.th, cps@otep.mail.go.th, cpks-center@otep.mail.go.th